top of page

Micro Inverter และ String Inverter ต่างกันอย่างไร?

หลายคนสงสัยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การตัดสินใจที่สำคัญอีกประการนอกจากการคุ้มค่าเเละคุ้มทุนเเล้ว ก็คือประเภทของอินเวอร์เตอร์ที่จะใช้เพื่อแปลงพลังงานกระแสตรง (DC) ที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดย อินเวอร์เตอร์ 3 แบบที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) และ พาวเวอร์ออฟติไมเซอร์ (Power Optimizer) – โดยทั้งหมดมีการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อยและมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

สตริงอินเวอร์เตอร์เป็นรูปแบบของอินเวอร์เตอร์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งการติดตั้งโดยใช้สตริงอินเวอร์เตอร์นี้ แผงโซลาร์เซลล์จะต่อสายเข้าด้วยกันแบบอนุกรมเป็น “สตริง” และพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เครื่องเดียวซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในห้องใต้ดิน โรงรถ หรือผนังข้างบ้าน

ข้อดี:

 • บำรุงรักษาง่ายไม่ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคา

 • ราคาถูก

ข้อเสีย:

 • พลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ในหนึ่งสตริงจะถูกจำกัดโดยแผงที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยที่สุดในตริงเท่านั้น

 • ไม่รองรับมาตรฐานการหยุดทำงานในกรณีฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ไมโครอินเวอร์เตอร์ถูกออกแบบใช้งานในลักษณะตรงกันข้ามกับสตริงอินเวอร์เตอร์ ระบบโซล่าเซลล์ที่มีไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ในขณะที่สตริงอินเวอร์เตอร์ส่งพลังงานจากทุกแผงไปยังอินเวอร์เตอร์เดียว ระบบที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ DC เป็นพลังงาน AC ทันทีตั้งแต่บนหลังคาของอาคารและเชื่อมต่อไฟ AC เข้ากับกับไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวอื่นๆ ในแบบขนาน

ข้อดี:

 • หากแผงใดมีประสิทธิภาพต่ำลงจะไม่ได้ทำให้ความสามารถในการผลิตของระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดลดลง

 • ตรวจสอบได้ง่ายเมื่อแผงแต่ละแผงมีข้อบกพร่องและจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่

 • รองรับมาตรฐานการหยุดทำงานในกรณีฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown

ข้อเสีย:

 • ราคาแพงกว่าสตริงอินเวอร์เตอร์

 • โอกาสที่จะเจออินแวอร์เตอร์ชำรุดมีมากขึ้น และการเข้าบำรุงรักษาไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นซับซ้อนเนื่องจากตั้งอยู่บนหลังคา

พาวเวอร์ออฟติไมเซอร์ (Power Optimizer)

Power Optimizer เป็นการรวมคุณสมบัติหลายประการของทั้งสตริงอินเวอร์เตอร์และไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกัน ส่วนที่เหมือนกับไมโครอินเวอร์เตอร์คือ Power Optimizer จะถูกติดตั้งที่ด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง อย่างไรก็ตาม ระบบโซล่าเซลล์ที่มี Power Optimizer จะยังคงส่งพลังงานไฟฟ้าแบบ DC ที่ถูก “ปรับปรุง” แล้วไปยังอินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียวเช่นเดียวกันกับในระบบสตริงอินเวอร์เตอร์

ข้อดี:

 • ความสามารถในการทำงานคล้ายคลึงกับระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ แต่โดยทั่วไปจะมีราคาที่ต่ำกว่า

 • รองรับมาตรฐานการหยุดทำงานในกรณีฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown

ข้อเสีย:

 • เช่นเดียวกับไมโครอินเวอร์เตอร์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยทั่วไปจะสูงเนื่องจากมีอุปกรณ์ Power Optimizer ติดตั้งอยู่บนหลังคาด้วย

 • หาก inverter เสียหายตัวเดียวระบบทั้งหมดก็จะต้องหยุดทำงานไปด้วย

ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PowerConneX Solar เชิงพาณิชย์ ติดต่อได้ที่ LINE Official @powerconnexsolar หรือโทร 083 008 6560

FB>> https://www.facebook.com/Powerconnexsolar

479 views0 comments

コメント


bottom of page