top of page

พลังงานทางเลือกที่ตอบทุกโจทย์การใช้พลังงาน
จะดีแค่ไหนกันนะ ถ้าหากเรามีพลังงานทางเลือก ที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้าน หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้เพิ่มขึ้น เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนพลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายเลยทีเดียว ไปทำความรู้จักกับพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น เพื่อเลือกใช้งานที่เหมาะสมกันดีกว่า


พลังงานทางเลือกประกอบไปด้วยส่วนไหนกันบ้าง?


ประเภทของพลังงานทางเลือก หรือ พลังงานสะอาด ที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในปัจจุบันมีดังนี้


พลังงานน้ำ


ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่า “ไฟฟ้าพลังน้ำ” โดยการใช้กังหันน้ำเปลี่ยนพลังงานการไหลของน้ำ หรือการขึ้น-ลงของคลื่นในน้ำไปหมุนกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ำเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวางพลังงานลม


เคยเห็นกังหันลมที่หมุน ๆ อยู่บนภูเขากันบ้างไหม นั่นก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่อาศัยพลังงานลมนั่นเอง การทำงานก็คือ การอาศัยกังหันลมเปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์ ให้ไปเป็นพลังงานกล และหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานลมเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อยู่เสมอ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ


แหล่งพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ภายใต้ผิวโลก อุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึ้นตามความลึก ยิ่งลึกลงไปอุณหภูมิก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ประโยชน์จากแหล่งพลังงานนี้ คือการใช้ไอน้ำร้อนจากหลุมผลิตไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะใช้งบประมาณในการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากแหล่งพลังงานอยู่ในระดับลึกลงไปใต้ผิวโลกลึกเกินไปอาจไม่คุ้มทุน
พลังงานชีวะมวล


การผลิตพลังงานชนิดนี้ จะมาจากวัสดุชีวะมวล อินทรียวัตถุที่ได้จากพืช และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการทำการเกษตร เศษไม้ หรือของเหลือจากชุมชน เช่น แกลบ ชานอ้อย กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว เป็นต้น ขั้นตอนในการแปรรูปให้ไปเป็นพลังงานก็สามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การหมักมูลสัตว์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ จากนั้นก็นำความร้อน หรือก๊าซไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ดกเคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า


ในปัจจุบันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) นั่นเอง การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ


  1. โซลาร์เซลล์แบบอิสระ (off-grid) ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า

  2. โซลาร์เซลล์แบบผสมผสาน( hybrid ) ผลิตไฟฟ้าให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น โซลาร์เซลล์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล โซลาร์เซลล์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น ในส่วนของการใช้งานจะถูกออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้เป็นกรณีเฉพาะ

  3. โซลาร์เซลล์แบบขนาน(on-grid) ผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง นิยมใช้กันอย่างมากในเขต เป็นหนึ่งในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่หลาย ๆ ท่านต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ การติดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบยั่งยืน


การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด และยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าได้อย่างตรงจุด ช่วยประหยัดค่าไฟได้ดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก โรงงาน หรือองค์กรต่าง ๆ กระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ จะทำการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า และเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นจะมีการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ทำให้สามารถนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้กับอุปกรณ์ภายในบ้านทั่วไปได้


แต่การจะติดโซลาร์เซลล์ทั้งทีก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานสากล และครบวงจร ต้องเลือกใช้ PowerConneX Solar รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าเชื่อถือได้ ใช้งานโซลลาร์เซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ดีที่สุด อย่าง Micro Inverter นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัยของระบบโซลาร์เซลล์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด
192 views0 comments

Comments


bottom of page